SU YALITIMI

Bilgi almak mı İstİyorsunuz?

SU YALITIMI NEDİR?

Yapıların servis ömürlerini arttırmak, aşınma, korozyon veya sızıntılara karşı dirençli bir hale getirmek için çeşitli yapı kimyasalları aracılığı ile yapılan uygulamalara su yalıtımı denilir. Binaların yük kaldırıcı sistemleri olan beton ve donatıların aşınma ve korozyondan korunabilmesi için su yalıtım uygulamalarının binaların henüz inşaat aşamasında yapılması gerekir.

Binalarda su izolasyonu özellikle deprem bölgesinde bulunan ülkemiz için oldukça önemli bir konudur. Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda çıkan “Su Yalıtımı Yönetmeliği” ile yalıtımın esasları belirlenmiş ve uygulamalara standardizasyon getirilmiştir. 27 Ekim 2017’de Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliği buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Su Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Binaların inşaat aşamasında teknik personellere en çok sorulan sorular su yalıtımı nasıl yapılır veya su yalıtımı nasıl uygulanır olarak karşımıza çıkıyor. Yapıların ıslak hacimler olarak isimlendirdiğimiz su ile temas eden pek çok alanı vardır. Bu alanlara örnek olarak temel duvarları, teras çatılar, banyo, mutfak veya tuvaletleri örnek olarak gösterebiliriz. Yapıların su ile teması birden fazla noktadan olabileceği için yalıtım konusunda pek çok farklı uygulama ve ürün çeşidine rastlayabilirsiniz.

Bodrum katlarda dışarıdan  müdahale edilemeyen durumlarda, bodrum perdelerinde sonradan çatlak oluşması sonrasında gelen suların kesilmesinde, otopark tavanlarından gelen suların kesilmesinde, inşaat dilatasyonlarından gelen suların negatiften kesilmesinde, su depolarında içeriden dışarıya , dışarıdan içeriye gelen suların kesilmesinde, yüzme havuzu makina dairesi ve havuz galerilerinde, asansör kuyularında, atık su menhollerinde, rögarlarda, metro ve barajlarda, su deposu boru giriş ve çıkışlarında  son çare olarak kullandığımız yöntemdir. Taş duvar ve dolu tuğla duvarlardan gelen suların kesilmesinde de kullanıyoruz.

Poliüretan enjeksiyonu diğer yapı kimyasallarına göre daha kalıcı olmaktadır. Çünkü beton içine enjekte edilir ve yapı içindeki su ile reaksiyona girer.  Malzeme şişer çatlak ve boşlukları doldurur. Yapı içindeki suyu kurutur. Su geçişini engeller.

Asansör çukuru yeni imalatta bohçalama yöntemi uygulanır. Eski inşaatlarda bohçalama başarısız olmuşsa, imalat yanlışsa veya topraksa, yan duvarları tuğla duvar, çukur tabanı grobeton gibi, çukur elemanları önce betonarme hale getirilir. Sonra  poliüretan enjeksiyonu yapılır. Başarı ve kesin çözüm için asansör kuyusu rijit betonarme olmak zorundadır. Bu şartlar sağlandıktan sonra poliüretan enjeksiyonu yöntemi ile dışarıdan içeriye gelen sular kesilir.

Önce tekniğine uygun olarak poliüretan mastik ile doldurulur. Sonra dilatasyon bandı uygulaması yapılır. Uygulama başarısız olmuş ise içeriden poliüretan enjeksiyonu yapılarak gelen su kesilir.

Zemin sularının kapilerin  yöntemle  yükselmesi  sonucu  oluşur.

a) Yeni yapılan binalarda nem ve rutubet yalıtımı yapılması :

Duvar örülmeden önce zemine çimento esaslı kristalize malzemeler ile su yalıtımı yapılır. Sonra duvar 1 m yüksekliğe kadar su itici sıva harcı ile sıvanır.

b) Eski  binalarda :

Zemine yakın bölgelerde boyası kabarmış, sıvası dökülmüş, yer yer betonarme donatısı       ( demiri )  paslanmış olan yapılarda.  Önce  kabaran  bölümler temizlenir ilgili yerlere su itici ilaç enjekte edilir.  Sonra özel sıvası ile sıvanır. Böylece görüntü bozukluğundan kurtulur, yapı da sağlığına kavuşur.

Önce kaba inşaatta yapısal çatlak kontrolü yapılır. Yapısal çatlak varsa tekniğine uygun olarak tamir edilir. Sonra lateks katkılı tamir harcı ile şakülünde, gönyesinde sıva ve şap yapılır. Daha sonra hijyen raporlu çimento esaslı malzemelerle su izolasyonu yapılır. Daha sonra dekoratif kaplama yapılır.

Terasın yeni yapılacak olması veya tamir edilme noktasında olma durumuna göre detay oluşturulur.

Dört  Ana Kategoride incelenebilir:

a) Çimento esaslı yapı kimyasalları, poliüretan, akrilik, bitüm kauçuk  esaslı likit kimyasallarla yapılabilmektedir.  Genellikle sürme esaslı bitüm malzemeleri tercih etmekteyiz. Çünkü : Sürme esaslı malzeme ile şap arasında su yürümeyeceği için herhangi bir problem oluşmasında müdahale imkanı daha kolaydır.

b) Piyasada çoğunlukla bitüm esaslı membran kaplama yöntemiyle yapılmaktadır. PVC membranlarda yapılabilmektedir.

c) Püskürtme poliüre malzeme ilede yapılmaktadır.

d) Ofis üstüne gelen teraslarda önce ısı yalıtımı yapılır. Sonra su yalıtımı yapılır. Detay buna göre oluşturulmaktadır.

BİLGİ ALIN